Odstávky a prerušenia dodávky

 

Plánované odstávky kotolní v letnom období 2018

Malé zdroje - sl.13, 16, 17, 19, 20, 22                        02.07.2018 - 06.07.2018

Kotolne K1, K-STRED                                                09.07.2018 - 13.07.2018 

Kotolne K3, K3-VS4                                                   16.07.2018 - 20.07.2018

Kotolne K2, KPK                                                         23.07.2018 - 27.07.2018

Kotolňa K4                                                                  30.07.2018 - 03.08.2018

Kotolňa K5 (K5-E1, KOS1-KOS5, D1-D3)                  06.08.2018 - 11.08.2018

  

Kotolne K1, K3, K4 Lednické Rovne  !! zmena !!        20.08.2018 - 24.08.2018 

                  

 

Plánované odstávky kotolní v letnom období 2017

Malé zdroje - sl.13, 22                                               26.06.2017 - 30.06.2017

Malé zdroje - sl.16, 17, 19, 20                                   03.07.2017 - 07.07.2017

Kotolne K1, K-STRED                                               10.07.2017 - 14.07.2017 

Kotolne K3, K3-VS4                                                   17.07.2017 - 21.07.2017

Kotolne K2, KPK                                                        24.07.2017 - 28.07.2017

Kotolňa K4                                                                 31.07.2017 - 04.08.2017

Kotolňa K5 (K5-E1, KOS1-KOS5, D1-D3)                  07.08.2017 - 11.08.2017

 

Kotolne K1, K2, K3, K4 Lednické Rovne                    14.08.2017 - 18.08.2017   

  

 

Plánované odstávky kotolní v letnom období 2016

Malé zdroje - sl.13, 16, 17, 19, 20, 22                       27.06.2016 - 01.07.2016

Kotolne K1, K-STRED                                                04.07.2016 - 08.07.2016

Kotolne K3, K3-VS4                                                   11.07.2016 - 15.07.2016

Kotolne K2 a KPK                                                      18.07.2016 - 22.07.2016

Kotolňa K4                                                                 25.07.2016 - 29.07.2016

Kotolňa K5 (K5-E1, KOS1-KOS5, D1-D3)                  01.08.2016 - 05.08.2016

 

Kotolne K1, K2, K3, K4 Lednické Rovne                    08.08.2016 - 12.08.2016

 

Dodávka TÚV po plánovanej odstávke kotolní K2 a KPK obnovená dňa 15.07.2015 o 14:00 hod.

Dodávka TÚV pre obyvateľov sídliska C II po plánovanej odstávke kotolní K3 a K3-VS4 obnovená dňa 08.07.2015 o 14:00 hod. 

Dodávka TÚV pre obyvateľov sídliska C I a ul. Kollárova po plánovanej odstávke kotolní K1 a K-STRED obnovená dňa 01.07.2015 o 14:00 hod.

 

Plánované odstávky kotolní v letnom období 2015

Malé zdroje - sl.13, 16, 17, 19, 20, 22                        22.06.2015 - 26.06.2015

Kotolne K1, K-STRED                                                29.06.2015 - 03.07.2015

Kotolne K3, K3-VS4                                                   06.07.2015 - 10.07.2015

Kotolne K2 a KPK                                                      13.07.2015 - 17.07.2015

Kotolňa K4 (K4-E2, K5-E1)   - zmena !                      20.07.2015 - 24.07.2015

Kotolňa K5 (E2-VS5, KOS1-KOS5, D1-D3)               27.07.2015 - 31.07.2015

 

Kotolne K1, K2, K3, K4 Lednické Rovne                    03.08.2015 - 07.08.2015

 

Prerušenie dodávky SV a TÚV dňa 15.05.2014

Z dôvodu havárie na prívodnom potrubí studenej vody do kotolne KPK bola dňa 15.05.2014 v čase 20.00 - 20.30 hod. prerušená dodávka SV a TÚV odberateľom.

 

Plánované odstávky kotolní v letnom období 2014

Malé zdroje - sl.13, 16, 17, 19, 20, 22                    23.06.2014 - 27.06.2014

Kotolne K1, K-STRED                                            30.06.2014 - 04.07.2014

Kotolne K3, K3-VS4                                               07.07.2014 - 11.07.2014

Kotolne K2 a KPK                                                  14.07.2014 - 18.07.2014

Kotolňa K4 (K4-E2, E2-VS5)                                  21.07.2014 - 25.07.2014

Kotolňa K5 (K5-E1, KOS1-KOS5, D1-D3)              28.07.2014 - 01.08.2014

Kotolne K1, K2, K3, K4 Lednické Rovne                04.08.2014 - 08.08.2014 

 

Mimoriadna odstávka Lednické Rovne dňa 23.09.2013

Z dôvodu poruchy na sekundárnom rozvode ÚK z kotolne K3 Lednické Rovne bude dňa 23.09.2013 prerušená dodávka tepla pre vykurovanie. Ukončenie odstávky bude oznámené písomne a miestnym rozhlasom.

  

Mimoriadna odstávka dňa 27.08.2013

Havária rozvodu horúcovovodu K3 - VS4 dňa 27.08.2013 v čase od 11:30 do 20:00 hod. Dôvodom poruchy bol priesak povrchových vôd z komunikácie na ul. Štúrova do prielezných kanálov uloženého rozvodu. Odstávka dodávky TÚV pre objekty Dubničanka, MŠ, ZŠ Pavla Demitru, bytové domy s.č. 89, 91, 92.

 

Plánované odstávky kotolní v letnom období 2013

Malé zdroje -  sl.13, 16, 17, 19, 20, 22                   24.06.2013 – 28.06.2013

Kotolne K1, K-STRED                                            01.07.2013 – 05.07.2013

Kotolne K3, K3-VS4                                               08.07.2013 – 12.07.2013

Kotolne K2 a KPK                                                  15.07.2013 – 19.07.2013 

Kotolňa K4 (K4-E2)                                                22.07.2013 – 26.07.2013 

Kotolňa K4 (E2-VS5)                                              29.07.2013 - 31.07.2013

Kotolňa K5 (K5-E1, KOS1-KOS5, D1-D3)              29.07.2013 – 02.08.2013 

Kotolňa K1, K2, K3, K4 Lednické Rovne                05.08.2013 – 09.08.2013 

 

V uvedených termínoch nebude zabezpečená dodávka teplej vody.

 

Aktualizácia odstávok

 

Dodávka teplej vody pre objekty:sl.č.13,16,17,19,20,22 obnovená 26.06.2013 o 14:00

Dodávka teplej vody pre objekty K1 a K-STRED obnovená 03.07.2013 o 14:00 hod.

Dodávka teplej vody pre objekty K3-VS4 obnovená 10.07.2013 o 14:00 hod.

Dodávka teplej vody pre objekty K3 obnovená 11.07.2013 o 14:00 hod.

Dodávka teplej vody pre objekty K2 a KPK obnovená 17.07.2013 o 14:00 hod.

Dodávka teplej vody pre objekty K4 (K4-E2) obnovená 24.07.2013 o 14:00 hod.

Dodávka teplej vody pre objekty K4 (E2-VS5) obnovená 31.07.2013 o 14:00 hod.

Dodávka teplej vody pre objekty K5 obnovená 31.07.2013 o 14:00

Dodávka teplej vody pre objekty K1-K4 Lednické Rovne obnovená 09.08.2013 o 14:00