Mimoriadna ponuka nebytových priestorov

Mimoriadna ponuka nebytových priestorov od 01.10.2018.

 

 - vhodné pre sídlo firmy

 - samostatný vchod

 - tri miestnosti pre kancelárie, sociálne zariadenie, kuchynka, chodba - spolu 76 m2

 - chránený parkovací priestor 

 

Nebytové priestory sa nachádzajú na 1. poschodí v budove DCa THERM, a.s., Štúrova 76/11 (budova s digitálnymi hodinami na streche) 

 

Kontakt:  042 / 44 55 311

                0915 705 677