Strojárstvo a hydrotechnika

1. všeobecné strojárstvo

 • konštrukčné kapacity
 • strojné opracovanie
 • výroba zvarencov
 • povrchové úpravy
 • montáž konštrukčných celkov, vrátane dodávky agregátov nakupovaných dielov
 • opravy a montážne činnosti v oblasti hydrotechniky
 • oprávnenie na koordinovanie zvárania v rozsahu a zodpovednosti v zmysle STN EN ISO 14 731

2. hydrotechnika

 • konštrukcia
 • opravy a montáže
 • oprávnenie na koordinovanie zvárania v rozsahu a zodpovednosti v zmysle STN EN ISO 14 731

3. výroba kovových a stavebných prvkov

 • kovové zvárané konštrukcie – schodiskové telesá, zábradlia, mreže, rámy,...
 • kovové nosné konštrukcie
 • kotviace a armovacie prvky podľa požiadaviek
 • povrchové úpravy kovových dielov tryskaním, náterom, termické nástreky, galvanické povlaky
 • montážne zváranie na stavbe

4. výroba strojných zariadení

 • výroba hydraulických lisov na lepenie masívu dreva
 • výroba strojných zariadení na zákazku
 • výroba a oprava kosačiek na kosenie porastov vodných plôch

Obrázok - kliknite pre zväčšenie Obrázok - kliknite pre zväčšenie

Referencie strojárstvo

 

KIA SLOVAKIA Žilina
Výroba, dodávka a montáž schodiskových oceľových konštrukcií, oceľových zábradlí, oplotenia v Krasňanoch Výroba a montáž schodiskových konštrukcií a oplotenia v Chorvátskom Grobe – Čierna Voda, akcia Obytný súbor pre management KIA

SAD Prievidza
Výroba autobusových označníkov pre SAD Prievidza

ŽOS Trnava
Výroba častí podvozkov železničných vozňov

VOEST APLINEST
Výroba náhradných dielov pre výrobné linky VOEST APLINEST

EURODESIGN s. r. o. Žilina, DREVOSEN s. r. o. Považská Bystrica
Výroba hydraulického lisu

Obrázok - kliknite pre zväčšenie Obrázok - kliknite pre zväčšenie

Obrázok - kliknite pre zväčšenie

Referencie hydrotechnika

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Oprava stavidlových tabúľ VE Ladce, VE Ilava, VE Dubnica

Výroba provizórneho hradenia pre VE Kostolná, VE Horná Streda, VE Nové Mesto nad Váhom

Spoluúčasť na generálnej oprave VE Kostolná, VE Horná Streda, VE Nové Mesto nad Váhom

Generálna oprava hydraulickej klapky pre VE Veľké Kozmálovce

Obrázok - kliknite pre zväčšenie Obrázok - kliknite pre zväčšenie

Obrázok - kliknite pre zväčšenie