Oznamy odberateľom

19.10.2017

Oznamujeme odberateľom termíny opisov určených meračov tepla a TÚV na odberných miestach na vymedzenom územ Dubnica nad Váhom a Lednické Rovne v roku 2018:

               02.01.2018                       02.07.2018

               01.02.2018                       01.08.2018

               01.03.2018                       03.09.2018

               03.04.2018                       01.10.2018

               02.05.2018                       31.10.2018

               01.06.2018                       03.12.2018

                                                        02.01.2019  

16.12.2016

Oznamujeme odberateľom termíny opisov určených meračov tepla a TÚV na odberných miestach na vymedzenom území Dubnica nad Váhom a Lednické Rovne v roku 2017:

               31.01.2017                       31.07.2017

               28.02.2017                       31.08.2017

               31.03.2017                       02.10.2017

               02.05.2017                       31.10.2017

               31.05.2017                       30.11.2017

               30.06.2017                       02.01.2018 

 

14.12.2016 

Oznamujeme odberateľom, že z dôvodu čerpania dovolenky počas vianočných a novoročných sviatkov v spoločnosti DCa THERM, a.s. bude v dňoch 23.12.2016 - 01.01.2017 zatvorené. V prípade poruchy volajte CALL CENTRUM, tel.č. 042/4426793 alebo 0915 705 675.

 

22.09.2014

Oznamujeme odberateľom, že v súvislosti s vývojom vonkajšej teploty zaháji DCa THERM, a.s. dodávku tepla na vykurovanie dňom 22.09.2015.

 

10.12.2014

Oznamujeme odberateľom, že z dôvodu čerpania dovolenky počas vianočných a novoročných sviatkov v spoločnosti DCa THERM, a.s. bude v dňoch 22.12.2014 - 02.01.2015 zatvorené. V prípade poruchy volajte CALL CENTRUM, tel.č. 042/4426793 alebo 0915 705 675.

 

24.09.2014

Oznamujeme odberateľom, že dňa 24.09.2014 boli splnené legislatívne podmienky na spustenie vykurovania z našich tepelných zdrojov na území mesta Dubnica nad Váhom a obce Lednické Rovne. Vykurovanie začalo dňa 24.09.2014 o 10.00 hod. a bude pokračovať podľa vývoja poveternostných podmienok. Žiadame Vás o kontrolu pripravenosti Vašich zariadení a objektov z odberných miest na dodávku tepla.

 

27.03.2014

V zmysle § 10, ods. 2 Vyhlášky č. 222/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike sa zúčtovali plánované náklady zahrnuté v schválenej variabilnej zložke maximálnej ceny tepla pre rok 2013 vo výške 0,0545 €/kWh voči skutočným nákladom zahrnutým v skutočnej cene variabilnej zložky maximálnej ceny tepla pre rok 2013 vo výške 0,0531 €/kWh pre vymedzené územie mesta Dubnica nad Váhom.

 

27.03.2014

V zmysle § 10, ods. 2 Vyhlášky č. 222/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike sa zúčtovali plánované náklady zahrnuté v schválenej variabilnej zložke maximálnej ceny tepla pre rok 2013 vo výške 0,0485 €/kWh voči skutočným nákladom zahrnutým v skutočnej cene variabilnej zložky maximálnej ceny tepla pre rok 2013 vo výške 0,0478 €/kWh pre vymedzené územie obce Lednické Rovne.

 

17.09.2013

 Vzhľadom na skutočnosť, že boli splnené podmienky Vyhlášky č. 152/2005 o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa a podľa predpovede počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej teploty, začala spoločnosť DCa THERM, a.s. dňa 17.09.2013 s vykurovaním.

 

10.09.2013

Oznamujeme odberateľom tepla a TÚV, že podľa platnej Vyhlášky URSO č.222/2013 z 11.júla 2013, § 7 bod 3 je určený regulačný príkon odberného zariadenia vypočítaný podľa spotreby tepla na vykurovanie a spotreby teplej úžitkovej vody zo skutočnej spotreby v roku t-2, t.j. rok 2012 pre plánovaný rok 2014.

Zmluvne dojednané veci spojené s objednávaním v zmysle Zmluvy o dodávke a odbere tepla ods.II bod 3 v tomto prípade nie je možné použiť, nakoľko Vyhláška URSO je nadriadená zmluve.

Celé znenie § 7 Vyhlášky URSO č. 222/2013 nájdete na tejto webovej stránke v sekcií Legislatíva.