Prečo teplo od nás

PREDNOSTI

• nepretržitá dodávka tepla počas 24 hodín denne

• možnosť pripojenia na tepelnú sieť podľa požiadaviek zákazníka

• starostlivosť o tepelnú prípojku zákazníka

• nepretržitý proces rekonštrukcie a modernizácie teplárenských zariadení

• znižovanie dopadov na ekológiu realizáciou vysoko účinných náročných ekologických zariadení (solárna technika, kogenerácia)

• vyššia stabilita ceny tepelnej energie

• nižšia investičná náročnosť odberných energetických zariadení odberateľov

• stabilita nízkej ceny tepla v dlhodobom horizonte