Tepelná energetika

Riešenie problémov s vykurovaním, s hospodárnosťou vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody.

DCa THERM, a.s
a združenie firiem zaoberajúce sa komplexnou racionalizáciou výroby a rozvodu tepla Vám ponúka:

 • poradenstvo
 • realizácia prípojok energetických médií - zemný plyn, elektrina, pitná voda, rozvody vykurovania a teplej úžitkovej vody
 • kompletné dodávky kotolní, výmenníkových staníc pre vykurovanie (ÚK) a dodávky teplej úžitkovej vody (TÚV)
 • montáž meracej a regulačnej techniky (MaRT)
 • sledovanie hospodárnosti výroby tepla, technická pomoc pri prevádzke a údržbe tepelných zdrojov v zmysle zákona č. 657/2004

Ďalej ponúkame

 • licencovanú výrobu, rozvod a dodávku tepla a TÚV 
 • opravy a údržbu zariadení kotolne
 • revízie a skúšky tlakových nádob
 • montáž a opravy meracej techniky
 • montáž a opravy regulačnej techniky
 • prevádzkovanie tepelných zdrojov (lokálne alebo dispečersky)
 • chemická úprava vody
 • financovanie rekonštrukcie a modernizácie tepelných zdrojov a rozvodov tepla
 • vypracovanie kalkulácie ceny tepla – podľa metodiky URSO
 • sledovanie skutočných nákladov výroby tepla ,podľa metodiky URSO v zmysle platnej legislatívy
 • chemické čistenie výmenníkov ÚK a TÚV

Obrázok - kliknite pre zväčšenie Obrázok - kliknite pre zväčšenie

Obrázok - kliknite pre zväčšenie Obrázok - kliknite pre zväčšenie

OSBD Považská Bystrica - kotolňa Ladce
Realizácia plynovej kotolne - rekonštrukcia VS na plynovú kotolňu – projekt, realizácia, výkon 2,5 MW, kotle Primatik

Krajský úrad Trenčín
Rekonštrukcia plynovej kotolne – projekt, stavebné povolenie, realizácia, kolaudačné rozhodnutie, výkon 1,85 MW – kotle FROLING

VÚB Trenčín
Rekonštrukcia plynovej kotolne – projekt, stavebné povolenie, realizácia, kolaudačné rozhodnutie - výkon 0,5 MW – kotle BUDERUS
Rekonštrukcia vykurovania – kompletná výmena vykurovacích telies Korád a rozvodov – plastové rozvody Gabotherm

OZETA Zlatníky
Plynofikácia uhlovej kotolne – osadenie systému merania a regulácie – projekt, realizácia.

SBD, KINEX, TEZAR Bytča
Termostatizácia 27 budov /cca 3 850 ventilov/

POV BYT Považská Bystrica
Termostatizácia 28 budov /cca 5 250 ventilov/ Vyregulovanie 13 vonkajších tepelných okruhov ÚK a TÚV

Mesto Dubnica nad Váhom
Rekonštrukcia uhlovej kotolne na plynovú - projekt, realizácia, financovanie, výkon 0,2 MW - kotle RAPIDO

OSBD Považská Bystrica - stredisko Dubnica nad Váhom
Rekonštrukcia uhlových kotolní na plynové (3 budovy), výkon 3 x 0,2 MW - kotle RAPIDO

SAD Prievidza
3 plynové kotolne – projekt, realizácia, výkon 0,6 MW, kotle WOLF a RAPIDO

NOMA Trenčín, a.s. Trenčín
Rekonštrukcia EPDZ kotolne

KIA SLOVAKIA Žilina
Dodávka kotlovej techniky pre školiace stredisko

ZUŠ Dubnica nad Váhom
Rekonštrukcia uhlovej kotolne na plynovú – 0,15 MW a termostatizácia budovy

Mestský úrad Dubnica nad Váhom
Rekonštrukcia plynovej kotolne (kondenzačná technika WOLF) – 0,2 MW

Mestská knižnica Dubnica nad Váhom
Rekonštrukcia plynovej kotolne (kondenzačná technika WOLF) – 0,2 MW

Mestský športový areál Dubnica nad Váhom
Výmenníková stanica ÚK a TÚV pre celý areál vrátane MaRT – tepelný výkon 0,5 MW

Obrázok - kliknite pre zväčšenie Obrázok - kliknite pre zväčšenie

Obrázok - kliknite pre zväčšenie Obrázok - kliknite pre zväčšenie